Careers :: Support & Other Operation
Contact Information:


HR Department
Phone: +66 2398 7885-6
Email:job@nathalin.com

พนักงานขับรถผู้บริหาร (สัญญาจ้าง 1 ปี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

• ขับรถให้กับผู้บริหารหรือตามที่ส่วนงานมอบหมาย
• ดูแลรักษา-ตรวจเช็คสภาพรถ ให้อยู่ในสภาพดีสะอาด พร้อมให้บริการและปลอดภัยอยู่เสมอ
• วางแผนการเดินทาง เลือกเส้นทางที่สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีความรู้และความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

• มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
• มีประสบการณ์ขับรถตู้, รถเก๋ง
• มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
• มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุขภาพแข็งแรง และรักงานบริการ
• มีความรู้พื้นฐานในการบำรุงรักษารถยนต์
• ไม่มีติดประวัติอาชญากรรม


Quick Apply for พนักงานขับรถผู้บริหาร (สัญญาจ้าง 1 ปี)

Interest Position:

Name:
Email:
Contact No.:
Attach Resume:
* doc or pdf format.
Additional Attach File:
* File must not over 2MB.
Additional Attach File:
* File must not over 2MB.
Validation:
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code