News Detail


CSR มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนระยองปัญญานุกุล


Date: 10th November 2018

CSR บริจาคทุนการศึกษาและของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนระยองปัญญานุกุล ที่จ.ระยอง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

มอบได้แก่  

  • ให้ระดับประถมศึกษา จำนวน 10,000 บาท
  • ให้ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10,000 บาท
  • ให้โรงเรียนระยองปัญญานุกุล จำนวน 10,000 บาท

Click image for enlarge