News Detail


วันเด็กแห่งชาติ 2562


Date: 10th January 2019

สุขสันต์วันเด็ก ปี 2562

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562

“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

กลุ่มบริษัท นทลิน ร่วมสนันสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ และ โรงเรียนคลองสำโรง

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 

Click image for enlarge