News Detail


วันเด็กแห่งชาติ 2563


Date: 10th January 2020

สุขสันต์วันเด็ก ปี 2563

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

กลุ่มบริษัท นทลิน ร่วมสนันสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ และ โรงเรียนคลองสำโรง

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

Click image for enlarge